Contact us

CJCHT / Shanghai Office:

7F, Kunyang Bldg., No.798, Zhao Jia Bang Rd., Xu Hui District, Shanghai, China

Tel: +86-21-6431-9581 for Pelin / Jennifer

Fax:+86-21-6467-0653

Pelin Mobile: +86-137-3828-7571

E-mail: pelin@nanozeo.com; jennifer@nanozeo.com


TMIT / Hsinchu Office:

11F-5, No.65, Gaotie 7th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-3-658-9912 for Ali / Grace

Fax:+886-3-658-9242

Ali Mobile:+886-952-487-365

E-mail:ali@nanozeo.com;grace@nanozeo.com